Лекция на Фройдиско поле - България

Лекция на Фройдиско поле - България

 

От месец декември стартира цикъл от лекции на Фройдиско поле - България
"Какво иска един психоаналитик"

 

 

Лекциите се реализират с подкрепата на Специалност "Социална педагогика" към Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" и на Френския Културен Институт - София.

 

Петък, 13 януари 2006 г.

 

Г-н Филип Лакаде, психоаналитик , член на Световната Асоциация по Психоанализа:

 

"Заявката за уважение при юношата"

 

Водещ дискусията Евгени Генчев, предстедател на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологическо консултиране (БАПП)

 

Лекцията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски"

 

Вход свободен