Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи към ЦОП-Славейков

Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи към ЦОП-Славейков

На 14.11.2011г. в Център за обществена подкрепа към Институтза социални дейности и практики, се състоя поредна среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.

В срещата участваха социални работници и психолози от екипа на центъра, както и представители на ДАЗД и О"ЗД" – Оборище. Беше представен и обсъден случай от практиката на центъра.

Следващата такава среща с цел професионална подкрепа и подпомагане работата на специалистите е предвидена за 12.12.2011г. от 15.00 часа.