Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи

Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи

На 10.10.2011г. от 15.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.

 

В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца.

Заповядайте!

Колеги, моля заявете случай, който желаете да бъде обсъден, като предварително ни представите писмена информация за него.

Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 05.10.2011г.

Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. Лица за контакти: Офелия Георгиева и Биляна Койчева.

Институт по социални дейности и практики

Център за обществена подкрепа

ул. „Пиротска" 175

тел./факс: 02/ 9 20 42 38

e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg