ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В ШУМЕН

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В  ШУМЕН

 

На 07.04.2015 г. в КСУДС - Шумен бе проведена Лаборатория за изследване на детето.

Гост - лекторът П. Александрова, клиничен психолог към Института по психология на МВР, представи темата за суициди при децата и юношите.

 

В лабораторията участваха социални работници и психолози от Общински Здравен център - Шумен, Център за кариерно ориентиране - Шумен, Център за обществена подкрепа - Нови пазар, КСУДС - Шумен. Беше предоставена информация и обменен опит между специалистите.

Специализираните лаборатории, които КСУДС организира, обединяват специалисти от различни институции, ангажирани по проблемите на детето и семейството. Задълбочаването на познанията по актуални теми и обмяната на опит дават възможност, както за по-добро осмисляне на професионалните практики, така и за насърчаване на междуинституционалното взаимодействие и обединяване на различни специалисти около всеки отделен случай при работа с дете.