Лаборатория за изследване на дете в КСУДС Шумен

Лаборатория за изследване на дете в КСУДС Шумен

На 29 ноември, 2011 година в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен се проведе лаборатория за изследване на детето.

Педагогическия съветник на III ОУ „Димитър Благоев" в Шумен представи случай от практиката.

На срещата присъстваха специалисти от ОЗД, КСУДС, педагогически съветници, педагози от Ресурсен център, РУ на МВР.

В края на срещата бяха представени целите на кампанията „Престъпни ласки", която Сдружение ИСДП стартира на 22 ноември. С партньорството на Общините в София, Шумен и Пазарджик ще се реализират основните дейности, включени в кампанията.