Лаборатория за изследване на деца

Лаборатория за изследване на деца

На 27 октомври, 2011 година - Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен организира - Лаборатория за изследване на деца.

 

Беше представен случай по който работи КСУДС–Шумен. В интервизионната група участваха социални работници от КСУДС, педагози, Директори на училища, педагогически съветници от училища в Шумен.