Лаборатория за взаимоотношенията майка - дете

Лаборатория за взаимоотношенията майка - дете

На 05.11.2012. от 16.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт
за социални дейности и практики, ул. „Пиротска” 175, ще се проведе Лаборатория по темата за затруднения и проблеми във взаимоотношенията майка - дете.


Водещ на Лабораторията ще бъде г-жа Весела Банова - психоаналитик с дългогодишна  практика, ръководител на проекти и председател на Сдружение „Дете и пространство”.

Очакваме да се присъедините към интервизионната група, споделяйки Вашите идеи и опит.