ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013

 

На 14.03.2013 г. в КСУДС – Шумен се проведе първата за годината Лаборатория за изследване на детето.

В лабораторията участваха специалисти - педагогически съветници, социални работници и психолози от различни организации – партньори на КСУДС. Целите на лабораторията бяха свързани със споделяне на информация и професионален опит между специалистите, търсене на различни професионални подходи и възможности възможности за подкрепа.

Като казус пред групата бе представен случай от практиката на дете с поведенчески проблеми, изведени като следствие на разминаване в позициите на детето и възрастните, полагащи грижи за него. Гост - лектор бе Севджихан Еюбова, клиничен психолог към МБАЛ – Шумен, която говори по темата „Модерни подходи във възпитанието”. След като представи метода за сензитивно родителство всеки от групата имаше възможност да изкаже мнение и/ или предложение за представените казус и метод, както и да сподели опит от своята практика.