Лаборатория по темата за затруднения и проблеми във взаимоотношенията майка - дете

Лаборатория по темата за затруднения и проблеми във взаимоотношенията майка - дете

Здравейте!


      На 05.11.2012. от 16.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска” 175, ще се проведе Лаборатория по темата за затруднения и проблеми във взаимоотношенията майка - дете.

 

      Водещ на Лабораторията ще бъде г-жа Весела Банова - психоаналитик с дългогодишна  практика, ръководител на проекти и председател на Сдружение „Дете и пространство”.

     Очакваме да се присъедините към интервизионната група, споделяйки Вашите идеи и опит.

 

Институт по социални дейности и практики

Център за обществена подкепа

ул. Пиротска175

тел./факс: 02/ 9 20 42 38

e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg