La Voix de l’Enfant проведе кръгла маса „Индивидуална оценка на потребностите на деца жертви”

La Voix de l’Enfant проведе кръгла маса „Индивидуална оценка на потребностите на деца жертви”
На 12 март, по време на Четвъртия национален семинар на Педиатричните медико-правни звена във Фрация, La Voix de l’Enfant организира кръгла маса, на която представи предложения за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на деца, жертви на насилие. Препоръките бяха допълнени с участието на присъстващите специалисти. Сред препоръките могат да се изброят: 
  • допълнително засилване на мултидисциплинарния аспект, специализацията и обучението на професионалистите;
  • подобряване на взаимодействие между детските съдии и прокурорите;
  • създаване на „услуга за проследяване” след провеждане на изслушването. 
На 13 март беше представено резюме от срещата пред специалисти от Министерство на здравеопазването и национални дирекции „Полиция”, „Жандармерия” и „Наказателно правосъдие”. 

Програмата на целия семинар можете да изтеглите тук