КСУДС-Видин започва кампания по приемна грижа

КСУДС-Видин започва кампания по приемна грижа

Комплексът за социални услуги във Видин представя кампанията „Приемна грижа"

Вече са настанени първите лица, за които се полагат грижи

 

„От днес /11 юли/ до 11 октомври Комплексът за социални услуги за деца и семейства открива кампания за популяризирането на услугата „Приемна грижа", съобщи на пресконференция д-р Мариела Савкова– директор на социалното заведение. Целта е привличане на заинтересованите семейства в професията "Приемен родител", като алтернатива на институционалното отглеждане и извеждане на децата от домовете на територията на област Видин, подчерта Савкова. Тя представи основните насоки в работата през идните няколко месеца, като даде подробни разяснения за кампанията.

В сряда от 10.30 часа в сградата на Комплекса ще се проведе Ден на отворените врати и Информационен ден за доброволната и професионална приемна грижа от 10:30- 13:00 часа. Предвижда се по- нататък и кръгла маса – дискусия за обсъждане на състоянието на услугата „приемна грижа" в областта, както и организиране на група за мобилна работа за разпространение на рекламни материали във Видин.

Наред с кампанията, през изминалите два месеца от откриването на сградата екипът се съсредоточи върху обучението на екипа и тяхната специализация, съобщи още Мариела Савкова. „Ще прилагаме индивидуален подход при работа с всеки наш „гост", допълни още Савкова.

В наблюдаваното жилище вече са настанени и първите лица, за които се полагат грижи, стана ясно още на срещата с медиите. „Това са двама младежи без родители, които подготвяме за реалния живот", уточни Савкова. По думите й, предстои стабилизирането им, за да могат самостоятелно да управляват живота си. С приоритет ще се работи и с непълнолетни майки, които са специфика за региона. Комплексът за социални услуги за деца и семейства във Видин очаква скоро настаняването на още лица, които са получили направления от социалните институции във Видин и Белоградчик