КСУДС - ШУМЕН, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

КСУДС - ШУМЕН, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

От екипът на ИСДП

Честит празник!

Днес, на 02 октомври 2014г. имаме удоволствието да празнуваме 9 години от създаването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен.

Ние, екипът на Институт по социални дейности и практики, имаме удоволствието да изкажем най-искрената си радост от успешното сътрудничество с Община Шумен, UNICEF, РДСП и Отделите за закрила на детето от Област Шумен, МБАЛ – Шумен, Центъра за майчино и детско здраве, Семейно консултативните центрове и много други наши партньори.

Нашата мисия е да осигурим подходящата подкрепа на всяко дете и семейство! Екипът на КСУДС е изграден от компетентни специалисти, на които искаме да изкажем благодарност за професионализма в работата им!!!

Честит празник на целия екип на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен!!!!