КСУДС и ОЗД организираха детско тържество на 1 юни

КСУДС и ОЗД организираха детско тържество на 1 юни

На 1 юни – Международният ден на детето, Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, съвместно с Отдел „Закрила на детето", организираха празнично детско тържество.

За децата от различни училища в града, представители от ДМСГД – гр. Пазарджик, деца от ДДМУИ „Вяра, Надежда и Любов" гр. Пазарджик, децата настанени в Кризисния център в гр. Пазарджик, клиенти на КСУДС и ОЗД и граждани от Общината, бяха подготвени различни забавни игри, дискотека и лакомства. Празничната атмосфера в Комплекса се допълни от цветните рисунките върху асфалт, които децата нарисуваха в двора, както и от уменията им по танци, пеене и свирене, които показаха по време на партито.