КСУДС град Пазарджик се проведе Лаборатория за изследване на дете

КСУДС град Пазарджик се проведе Лаборатория за изследване на дете

На 26.01.2012г. в сградата на КСУДС град Пазарджик се проведе Лаборатория за изследване на детето. Участие в първата Лаборатория за 2012г. взеха педагогически съветници, представители на О"ЗД" град Пазарджик и социални работници от КСУДС град Пазарджик.

На провелата се Лаборатория бе представен случай от практиката на КСУДС град Пазарджик, на непълнолетна майка и нейното дете настанени в Звено „Майка и бебе". В рамките на провелата се Лаборатория от страна на участниците бяха дадени насоки на работа по представения казус, които да водят до устойчивост на постигнатите резултати.