КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина"

КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина

На 23.11.2011г. КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина". Организирането и повеждането на обществената дискусия е в резултат на наблюденията и работата на социалните работници от КСУДС.

При насочени към КСУДС Направления за проучване риска от отпадане от образователната система прави впечатление, че за голяма част от децата се констатира риск (среден и висок) от отпадане от училище. Една от причините за това се оказва, че тези деца се отглеждат от близки или роднини, а родителите живеят и работят в чужбина. До навършване на пълнолетие близките на тези деца срещат трудност при възникването на даден проблем при детето /здравословен, проблем в сферата на образованието, оформяне на документи, касаещи детето и др./, тъй като, ако те не са законови представители, не могат да предприемат навременни действия без намесата на родителите. Наблюдава се, че при голяма част от тези деца отсъствието на родителите води до промяна в поведениетоим, бягства от вкъщи и училище, конфликти с близките, полагащи грижи за тях, попадане в неподходяща приятелска среда.

В обществената дискусия взеха участие представители на сектор „Образование" и Дирекция „Социални дейности" от Община Пазарджик, РДСП – гр. Пазарджик, ДСП – гр. Пазарджик, О"ЗД" – гр. Пазарджик, инспектори от Детска педагогическа стая към РПУ – гр. Пазарджик, директори на основни училища от гр. Пазарджик и общината и педагогически съветници.

От страна на КСУДС беше представена презентация по темата и статистика за броя на случаите на деца, чиито родители живеят и работят в чужбина за периода 2010 – 2011г.