Кръгла маса в-Букурещ на тема „Изслушване на деца за правосъдие"

Кръгла маса в-Букурещ на тема „Изслушване на деца за правосъдие

 

 

 

 

 

 

 

По покана на френското посолство в Букурещ и със съдействие на френското посолство в София, председателят на  Институт по социални дейности и практики, доц. Нели Петрова участва в Кръгла маса на тема „Изслушване на деца за правосъдие”, на 4.04. В Букурещ. Кръглата маса беше организирана във връзка със стартиране на френско-румънски проект за изграждане на специализирани помещения  за изслушване на деца, участващи в правни процедури в Румъния.

Опитът на България беше ценен в момент, в който се взема решение къде да бъдат изградени стаите. Доц. Нели Петрова аргументира българския избор, който удовлетворява всички международни стандарти в тази област – сградите да са дружелюбни и да не стигматизират децата, да осигуряват набор от услуги, включително настаняване, да са достъпни за различни професионалисти, да могат да гарантират не-конфронтирането със заподозрения извършител на насилие или престъпление, с други думи да бъдат на неутрално място.Споделен беше и опитът за въвеждане на мултиинситтуционален и мултидисциплинарен подход в тази практика, което е абсолютно задължителното условие, подчертано и от колегите от Франция, асоциация “Vois d”enfant”.  Правната рамка беше представена от Даниела Машева, прокурор в ВКП.