Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК

Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК

На 09.01.2011 год. директорът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства и ръководителят на сектор „Услуги и подкрепа на детето" взеха участие в на кръгла маса в гр.Пловдив за обсъждане на резултатите от

изследването на Български хелзинкски комитет (БХК) за причините за институционализиране на ромските деца в България.

Изследването съдържаше анализ на законодателството и политиките по настаняване на ромски деца в институции, както и теренно проучване на практиката, проведено в детски институции, дирекции „Социално подпомагане", отдели „Закрила на детето", социални услуги в общността и неправителствени организации, които работят за закрила на ромски деца. То се провело през периода май-септември 2010 г. в пет области - София, Пловдив, Пазарджик, Варна и Сливен.