Кръгла маса в рамките на Националната кампания „Престъпни ласки" проведоха Община Шумен и КСУДС

Кръгла маса в рамките на Националната кампания „Престъпни ласки

             Кръгла маса по проблемите на сексуалната злоупотреба с деца проведоха Община Шумен и Комплекса за социални услуги за деца и семейства в града на 21 март, 2012 година. Форума бе част от  Националната кампания „Престъпни ласки", която ИСДП реализира в България.

       Кампанията е организирана от фондация „Ничии деца" – Полша и се реализира в рамките на проекта „Детство без насилие", финансиран от Международна фондация ОАК.

       Форумът събра широк кръг специалисти и млади хора, които се вълнуват от проблема. Участваха председателите на три постоянни комисии към Общински съвет – Шумен, Директори на Дирекции към Община Шумен, Директори на училища, педагогически съветници, учители, социални работници, психолози, специалисти от Общински здравен център. Представителите на Съда и Прокуратурата в Шумен участваха в дискусията и изразиха своето удовлетворение, от това, че в Шумен има възможност да се използва специализираната „Синя стая", за щадящо изслушване на деца, жертва на насилие и свидетели на престъпление. Активни в дискусията бяха представителите на градския ученически парламент, които ясно заявиха своята позиция по поставените теми.

     Всички училища в Община Шумен получиха материалите на Кампанията: Наръчник, в полза на педагози и учители – „Помощ за децата, жертва на сексуална злоупотреба"; Наръчник, в полза на родители и професионалисти – „Как да защитим децата от сексуална злоупотреба";Листовка и плакат на кампанията, запознаващи обществеността с онова, което се включва в понятието „сексуално злоупотреба", а също така за възможностите за превенция и за реакция при съмнение за извършена злоупотреба с дете.