Кръгла маса на тема,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации"

Кръгла маса на тема,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации

На 27 и 28 април 2011г в хотел ,,Света София" , Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" /ИСДП/, в качеството си на изпълнител по Проект ,,Право на детето да има семейство: Приемна грижа в обектива"

проведе кръгла маса на тема ,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации".

Целта на кръглата маса беше да постави един изключително важен въпрос, пряко обвързан с качеството на помощта, която се оказва на нуждаещите се в социалната сфера и преди всичко на децата и семействата в риск. На кръглата маса бяха поставени теми като: ,,Кариерно развитие на социалните работници", представена от зам.министъра на труда и социалната политика – Валентина Симеонова; ,,Професионализиране на социалната работа" – представена от доц. д-р Нели Петрова-Димитрова; ,,Стандарти за помагащите професии" – представена от Пенка Николова, държавен експерт от НАПОО. Времето в пленарните сесии беше разделено в четири секции,които бяха насочени към професионализирането на специализираните професии и на така наречените неспециализирани професии в сферата на социалната работа, и към проблемите за професионализиране на грижата за деца и семейства и професионализиране на социалната работа, въвеждане на нови професии. В дискусиите взеха участие както представители на ИСДП, Софийски университет, представители от министерства, ДАЗД, АСП, Столична община, Национална мрежа за децата и от други неправителствени организации, така и международни участници – Алесандра Вила ( Амичи де Бамбини ), Мишел Жоранд и Филип Сегрестиан ( СМЕА ), Франция и Виорика Матас ( Амичи де Бамбини ), Молдова. Беше представен опитът на Франция, Молдова и България по отношение на развитието на социалната анимация.

С радост искаме да ви съобщим, че по време на кръглата маса, Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" отпразнува своята 10 годишнина от създаването си.