Кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти"

Кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти

На 24.02.2012г. в гр. Пазарджик се проведе кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти". Събитието бе организирано от Института за социални дейности и практики в гр. София и Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик.

Домакин на събитието бе Община Пазарджик. Гости на кръглата маса бяха зам. министърът на правосъдието – г-н Пламен Георгиев, омбудсманът на Пазарджик – г-н Иван Димитров, председателката на Окръжната прокуратура – г-жа Димитрия Ганчева, председателката на Окръжен съд – г-жа Ивета Парпулова, председателят на Районна прокуратура – г-н Георги Кацаров, магистрати от пазарджишки Районен и Окръжен съд, от Смолян, Стара Загора и Пловдив, директорът на ОДП на МВР – комисар Стоян Стоянов, социални работници, инспектори от Детска педагогическа стая, инспектори от ОСИН сектор „Пробация", разследващи полицаи, както и директори на различни здравни и социални институции в града, педагогически съветници и др.

Г-жа Росица Атанасова, експерт по Контрол по правата на детето прочете поздравителен адрес от името на министър на труда и социалната политика – г-н Тотю Младенов.

Целта на срещата бе да се даде публичност на проблема за насилието, да се споделят мнения на различни специалисти, както и да се представи проекта на 13 препоръчителни стандарта за изслушване на деца в досъдебното и съдебното производство. Беше представена работата на КСУДС в рамките на шест годишното му съществуване, за които години са разкрити и се осъществяват нови за страната ни услуги за деца и възрастни.

Всеобщото мнение на всички участници в кръглата маса бе, че съвместната работа на различните институции има решаваща роля в превенцията на насилието над деца.