Кръгла маса

Кръгла маса

На 11 октомври, 2007 година в град София, "Best Western Сити Хотел" се проведе кръгла маса за публично обсъждане на доклада "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ".

Този доклад е резултат от проведеното изследване относно състоянието на грижата за децата в Домовете за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) на Фондът на ООН за децата - УНИЦЕФ съвместно с Института по социални дейности и практики. Целта на кръглата маса беше да се очертаят конкретни насоки за действие в помощ на общините и домовете за деца лишени от родителска грижа в процеса на деинституционализаця. В дискусията взеха участие представители на ДАЗД, АСП, МТСП, ЗУП, Техническото звено по деинституционализация към АСП и UNICEF, 8 Общини, 8 Домове за деца лишени от родителска грижа , 5 Комплеса за социални услуги, UNICEF, ИСДП, Сдружение "Самаряни", ARK - България, SOS - Детски селища, МСС - България, Фондация "За нашите деца" и други неправителствени организации.