Kонституиращо общо събрание на APFEL

Kонституиращо общо събрание на APFEL

На 22 и 23 в Брюксел се състоя конституиращо общо събрание на APFEL – Acting and promoting fostering in the European level. Това е мрежа от специалисти, приемни родители, организации от Англия, Белгия, България, Италия, Испания, Люксембург, Норвегия, Швейцария, Холандия, Франция, които си поставят като водеща цел постигане на високо европейско качество на приемната грижа чрез споделяне на добри практики, концептуализиране на тези практики, взаимно учене.

Мрежата на този етап е двуезична, което тя категорично ще запази, за да избегне „англизацията” на повечето останали формирования на европейско и международно ниво, за които „билет” е английският език и неговото незнаене затваря всички врати. На този етап работните езици са френски и английски, като за в бъдеще няма ограничения те да се разширят. От България участва Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, която беше избрана за член на Административния съвет на   APFEL, а ИСДП-за активен член.