Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници"

Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници

Днес, 9 юли 2010г. в сградата на Комплекс за социални услуги, гр. Пазарджик ще се проведе сесията на Комисия за оценка на проектните предложения на училищата от община Пазарджик, кандидатстващи за безвъзмездното финансиране "Училището сигурна среда".

В Конкурсната комисия участници са експерти от ИСДП, Община Пазарджик и РИО на МОН, гр. Пазарджик.

В качеството си на изпълнител на проект "Резилианс без граници", ИСДП покани желаещите училища в общини Шумен, Пазарджик и Горна Оряховица да представят финансиране проект за създаване на условия за превръщането на училището в безопасна среда с цел превенция на насилието. На желаещите училища беше проведено първоначално обучение по подхода Реазилианс и за написването на проекта. ИСДП ще финансира дейностите по одобрените проекти, ще оказва методическа подкрепа и ще обучи eкипа на училището по подход Резилианс. Работата по проектите ще стартира през септември 2010 и ще продължи една учебна година.

Водим се от разбирането, че в училището може да се създаде модел на работа, който не разчита на санкциониране на учениците, а работи активно за възпрепятстване на насилническо поведение чрез създаване на среда, която предпазва, стимулира участието на децата, зачита мнението им и осигурява възможност за активна работа с родителите и общността. Особено важно за нас при оценка на проектопредложенията ще бъде реалистичността и иновативността им, устойчивостта на разработения модел, а също така и възможността за активно включване на фигури от общността.