Конкурс за длъжността "Директор" в КСУДС Пазарджик

Конкурс за длъжността

Институт по социални дейности и практики - София, обявява конкурс за длъжността „Директор" в Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Пазарджик.

 

Изисквания за заеманата длъжност: трудов стаж минимум 5 г. като социален работник/социален педагог; висше образование – социална педагогика, социални дейности, психология; компютърни умения.

Необходими документи:

Мотивационно писмо относно мотивите на кандидата за заемане на длъжността „директор"
Професионална автобиография
Копие от диплома за завършено висше образование
Актуално свидетелство за съдимост
Могат да бъдат приложени и други документи, които доказват професионалната компетентност
Процедура по кандидатстване: документите се изпращат на адрес гр. София п.к. 1606 ул. "Люлин планина" № 22, лице за контакт г-ца Жени Романова, тел. 02 852 47 12, 0896 80 67 12.

Крайният срок за подаване на документи е в 16.30ч. на 27. 04. 2007 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.