Конференция на високо равнище, организирана от РБългария, с подкрепата на УНИЦЕФ

Конференция на високо равнище, организирана от РБългария, с подкрепата на УНИЦЕФ

 

Председателят на ИСДП доц. д-р Нели Петрова-Димитрова и изпълнителният директор д-р Надя Стойкова участват в тазгодишната конференция на УНИЦЕФ на на 21 и 22 ноември 2012 година на тема „Спиране настаняването на деца под три години в институции и подкрепа на семействата на малки деца”.