Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава

Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години

На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин,

Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години"организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете".

Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца.

На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства.

Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.