Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен навърши три години

 Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен навърши три години

„Комплекс за социални услуги – три години успешно партньорство в подкрепа на деца и родители". Това бе темата на работна среща, на която екипът на Комплекса представи работата си и постигнатите резултати през изминалите три години.Работната среща се проведе на 02.10.2008 г.

 

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации, които за периода са били неизменно до социалните работници в усилията им да подкрепят децата и семействата с проблеми.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отвори врати на 02.10.2005 година. Той е един от десетте, изградени по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Развитието на социалните услуги в общността е поверено от Община Шумен на Сдружение „Институт по социални дейности и практики".

За изминалите три години екипът на Комплекса за социални услуги е оказал подкрепа на повече от 1000 деца и родители.

Ние продължаваме да работим за това всяко дете да расте близо до своите родители или да намери семейство, където да се радва на добра грижа, топлина и обич.