Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен представи най-новия си проект „Ново поколение”

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен представи най-новия си проект „Ново поколение”

На работна среща с партньори от Община Шумен и училища от града, проведена на 28 септември, 2010 година беше представен най-новият проект на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен- „Ново поколение”.

Проектът стартира на 7 октомври, 2010 година и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура” към Община Шумен.

Полина Йорданова – социален работник в Комплекса и специалист – социален аниматор поема задачата да подкрепи деца с изявени творчески заложби да усвоят атрактивни приложни и художествени техники за рисуване и моделиране. ,,Идеята за реализацията на проекта възникна, поради нарасналата необходимост от развиване на извънкласни форми на работа, където децата да получат знания за различните видове изкуства и същевременно да общуват неформално" - каза Полина Йорданова. В концепцията на проекта е заложен стремежът на екипа – социални работници да подкрепят децата с творчески заложби в областта на съвременното изобразително изкуство и фотография, които да развият уменията си и да получат възможност за обществена изява, а това ще стане през месец март 2011 година на специална тематична изложба, на която децата, участвали в Арт ателието на Комплекса ще представят всичко, реализирано през есенно – зимния творчески сезон на „Ново поколение".

От 2006 година Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен развива успешно дейности с деца в областта на изкуството и е инициатор на творчески изяви, осъществени с подкрепата на дългогодишни партньори като Френска организация за деца „Солидарите Лаик", художествена галерия „Елена Карамихайлова", РБ „Стилиян Чилингиров", ДДМУ „Калинка"- с. Васил Друмев, НЧ „Добри Войников" и Клуб „Родолюбие".

В Комплекса за социални услуги работят специалисти, преминали обучения по социална анимация за деца и арт терапия. Към екипа ни активно се включват и доброволци от Корпуса на мира. Дългогодишният опит, натрупан от съвместната дейност с педагози и педагогически съветници от общността и изградените контакти със специалисти в социалната сфера, бяха предпоставка за успешната ни дейност до момента.