Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 12 юни – Световен ден за борба с детския труд

Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 12 юни – Световен ден за борба с детския труд

На 12 юни България за девети път отбелязва Световния ден за борба с детския труд, обявен от Международната организация по труда.

Комплексът за социални услуги в Шумен активно работи по проблемите на децата принуждавани да работят и оказват подкрепа на техните семейства.

„Да говорим за тежките форми на детски труд открито и на открито" това мото избраха социалните работници за да насочат вниманието на шуменци към децата, които са принудени да работят. Тематичен транспарант е поставен до сградата на Инспектората по образование. На 11 юни социални работници през целия ден провеждаха срещи с шуменци, които бяха насърчени да изразят своята гражданска позиция

През последните две години Комплекс за социални услуги за деца и семейства в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето", Областна Дирекция „Инспекция по труда", РУ на МВР и други институции работят за идентифициране на деца, въвлечени в тежки форми на труд. По Проект, реализиран през 2008 и 2009 година и финансиран от Международната организация по труда, бяха обхванати 106 деца в риск, които са насочени към социални и образователни услуги. Децата получиха и материална подкрепа съобразена с индивидуалните им потребности. Към настоящия момент продължава работата с деца, за които има риск да бъдат принуждавани да работят.