Комплексът за социални услуги за деца и семейства

Комплексът за социални услуги за деца и семейства

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отвори врати на 02.10.2005 година. Той е един от десетте, изградени по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България".

Развитието на социалните услуги в общността е поверено от Община Шумен на Сдружение „Институт по социални дейности и практики".

Преди четири години стартирахме със социалните услуги Център за спешен прием, Звено „Майка и бебе", Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа. За 4 години успяхме да постигнем успешно развитие на социалните услуги и партньорство с институциите на местно ниво, работещи по проблемите на децата, каза Директорът Венета Господинова. „С нашата работа се опитахме да докоснем сърцата на шуменци, тяхната чувствителност към проблемите на децата. Индивидуалната и груповата работа с децата и родителите, организираните кампании са насочени именно към това, шуменци да бъдат по-активни, да заявяват открито своята гражданска позиция и непримиримост към проблемите на децата. Ние, задно с нашите партньори продължаваме да работим за това всяко дете да расте близо до своите родители или да намери семейство, където да се радва на добра грижа, топлина и обич, споделя още Венета Господинова.