КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII (2)

КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII (2)

      Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен се включи като партньор на РИО – Шумен в реализиране на дейностите по Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Покана за участие в инициативата КСУДС – Шумен получи от РИ на МОН – Шумен през месец юни, 2012 година.

      В рамките на седмицата, в която се реализира инициативите по Проекта, на 24 октомври КСУДС стартира нова група от УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ. 11 бъдещи майки и един татко се включиха с интерес в групата за подготовка за посрещане на бебето.
      Същия ден /24.10.2012 г./ , във времето т 16 до 18 часа родители на бебета и малки деца се събраха на група по ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВАНЕ. Заедно с водещия на групата – психолога Златка Йорданова те се обучаваха в техники за възпитание без насилие и позитивно отношение към децата