Комплекс за социални услуги за деца и семейства отваря врати във Видин

Комплекс за социални услуги за деца и семейства отваря врати във Видин

На 18 март 2011г. кметът на Община Видин – Румен Видов и доц. Нели Петрова – представител на Институт по социални дейности и практики подписаха договор за предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск в Комплекса в град Видин.

Проектът на Община Видин и УНИЦЕФ за изграждане на Комплекс във Видин стартира през 2010г.

Доцент Нели Петрова съобщи, че предстои набиране на персонал. Ще се пуснат обяви в местните вестници за предлаганите позиции. Търсят се хора с квалификация, опит и мотивация за работа.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства във Видин, финансиран от УНИЦЕФ, ще бъде официално открит на 11 май. Лентата ще прережат кметът на община Видин и представители на УНИЦЕФ от България и Дания.