Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа

Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа

ВСИЧКИ КОМИСИИ ПО ДЕТЕТО ОТ ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

 

На 29 и 30 юни завършиха последните обучения по Приемна грижа на членовете на Комисиите по детето от Общините на Област Шумен.

Обучителен екип на Сдружение Институт по социални дейности и практики обучи специалисти от Общините Велики Преслав Венец, Смядово, Върбица, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Хитрино и Нови пазар.

Ролята и взаимодействието между членовете на Комисиите, Отделите за закрила на детето и доставчиците на социалната услуга Приемна грижа беше поставено като основен акцент за успешната развитие на Приемната грижа в Областта. Бяха представени етапите на управление на социалната услуга; зони на проучване и оценка на кандидатите за приемни родители. Бяха изведени ключовите задачи и умения на приемните родители. Представителите на Комисията по детето допълниха уменията си и изградиха представа за задълбочения процес на проучване.

На обучението членовете на Комисията по детето осмислиха ролите на отделните участници в процеса на подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за приемни родители.

ocpg_shumen@abv.bg

www.priemime.bg