Ключови съобщения на Еврочайлд за 2010 година

Ключови съобщения на Еврочайлд за 2010 година

Организация Еврочайлд официално публикува Ключови съобщения за 2010 година, свързани с Кампанията за борба с детската бедност и посветени на 2010 Европейска година за борба с бедността и социалното изключвне.

Кампанията е в процес на организация от страна на Еврочайлд. Координатори на Кампанията за България са Институт по социални дейности и практики и Национална мрежа за децата.

Ключвите съобщения са публикувани на уеб страницата на ИСДП в раздел "Доклади".