КЛУБ УСПЕШЕН РОДИТЕЛ В КСУДС - ШУМЕН

КЛУБ УСПЕШЕН РОДИТЕЛ В КСУДС - ШУМЕН

Групата за позитивно родителство „КЛУБ УСПЕШЕН РОДИТЕЛ” приключи своята работа през месец май. В продължение на 6 тематични срещи родители от Шумен, с подкрепата на водещите на групата дискутираха въпроси, свързани с порастването на децата и радостите и трудностите в грижата.

 

Родителите надградиха уменията си за разбиране на поведението на децата си, учиха се да разпознават собствените си емоции и реакции спрямо неприемливото поведение на детето. Друга важна цел около който се обединиха всички участници бе да удвоят техники за поставяне на правила и граници, без да се разрушава емоционалната близост с детето.

Участниците в групата са мотивирани да се срещат един път в месеца за да продължат да споделят и заедно да търсят най-верния път към доброто родителство.