Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари

Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари

 

     

      Обучението на кандидатите за приемни родители провеждат съвместно екипите по Приемна грижа към КСУДС и към Община Шумен, която реализира дейностите по Проекта „И аз имам семейство”. Нови 8 семейства избраха мисията да станат приемни родители, а обучението е част от професионалната им подготовка.

      Чрез дискусии на реални житейски ситуации, ролеви игри кандидатите за приемни родители повишават разбирането, сензитивността и уменията си да подкрепят деца в риск, такива, които са жертва на насилие в собствените си семейства или пък са изоставени от родители си в специализирана институция.

      “Мисията на приемните родители е да бъдат част от живота на детето и семейството му в един от най-тежките за тях периоди, а по време на обучението бъдещите приемни родители се учат как по най - добрия начин да направят това”, споделят обучителите.
      Обучението е единият от етапите, който преминават кандидатите за приемни родители. До окончателното им утвърждаване от Комисията по приемна грижа към РД СП предстои оценка на семействата, която социалните работници извършат за период от 3 месеца.
      Обучението ще продължи до 05 февруари 2013 година.
      Към края на месец декември в Област Шумен работят 152 приемни семейства, на които са поверени грижите за 160 деца.