Кандидати за приемни родители преминаха обучение в Областния център по Приемна грижа - Шумен

Кандидати за приемни родители преминаха обучение в Областния център по Приемна грижа - Шумен

Кандидати за приемни родители преминаха обучение в Областния център по Приемна грижа - Шумен

На 12 февруари 2010 година в Областния център по приемна грижа в Шумен пет семейства – кандидати за приемни родители преминаха обучение.

 

В първият етап от обучението бяха включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа, задачите на приемните родители; целевите групи деца и родители, които имат нужда от подкрепата на приемни семейства; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране.

Вторият етап от обучението засегна теми, включени в Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване.

Четири от кандидатите за приемни родители бяха насочени за обучение с направление от Дирекция „Социално подпомагане" - Шумен и едно семейство от Дирекция „Социално подпомагане" - Велики Преслав.

Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Проектът се реализира чрез надграждане на съществуващите местни ресурси, като за целта се използва базата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/850 777 ; 054/833124