Кандидати за приемни родители

Кандидати за приемни родители

ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ПЕРНИК

Перник 2300, Общински младежки дом, ет2, ст. 4 и 5, тел.076/588612, e-mail: sapi_pernik@abv.bg

 

С нови петима кандидати за приемни семейства дойде Новата година в Пернишка област. Още пет семейства тръгват към приемната грижа с горещото желание да осигурят дом и топла грижа, да дадат обич и сигурност на деца, нуждаещи се от подкрепа и семейство.

Кандидатите за приемни родители се включват в обучителен курс, който стартира от 05.01.2012 г.. В рамките на 9 обучителни сесии те ще се подготвят за новите отговорности, ще осмислят значението на приемната грижа за детето и за себе си, ще търсят усъвършенстване на родителските си познания и умения, ще се учат да опознават нови детски светове.

Екипът на Областен център по приемна грижа – Перник и новите кандидати за приемни семейства откриха обучителния курс с пожелание всеки месец от новата година да започва с най – малко по толкова нови кандитати за приемни семейства, а нуждаещите се деца – всеки ден да стават все по-малко.