Кампания "Виж, Чуй , Разкажи - Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият"

 Кампания

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) с подкрепата на УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Център Надя стартира кампанията „Виж, Чуй , Разкажи

- Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият", която цели повишаване на чувствителността на обществото към проблема за физическото насилие над деца и информиране за начините за ефективна помощ за деца жертви на насилие.

Кампанията «Виж, Чуй, Разkажи» е насочена основно към възрастни, които стават неволни свидетели на ситуации, в които деца са обект на насилие. Кампанията цели да окуражи тази група хора да реагира и алармира, дори когато налице е само подозрението, че детето е насилено, за да могат подходящите институции да предпиремат действие.

Кампанията ще продължаи до края на 2010 година като за периода се предвижда разпространение на комуникационни материали в търговски вериги, центрове за социални услуги, болнични заведения, училища и др.

За целите на кампанията Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и център Надя предоставят Националната гореща телефонна линия 0 800 19 100 «Говори с приятел». Финансовата подкрепата е осигурена от фондация Ничии деца Полша, УНИЦЕФ България и печатница Дедракс- София.

Кампанията се провежда в 11 града в България- София, Шумен, Пазарджик, Габрово, Трявна, Търговище, Стара Загора, Разград, Плевен, Велико Търново и Варна.

Кампанията е разработена на про боно база от агенция ДДВ в Полша през 2007 и се адаптира за българските условия от Софийския офис на агенцията.