Кампания Приемна Грижа

Кампания Приемна Грижа

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ И ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО ОТ ШУМЕН ПОДКРЕПИХА РОДИТЕЛИ ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЕМАТ ГРИЖИТЕ ЗА СВОЕТО НОВОРОДЕНО БЕБЕ

 

Новородено бебе бе настанено в приемно семейство в началото на месец юли. В рамките на месеца, социален работник от КСУДС – Шумен планира и осъществи подкрепа на родното семейство на детето. Семейството бе консултирано, а също така и подпомогнато материално по Проектна на UNICEF „Семейство за всяко дете". Бяха закупени строителни материали, с които родителите ремонтираха къщата, в която живеят.

На 29 юли момиченцето бе ре интегрирано при своето родно семейство.

Подкрепата на родителите продължава.

Продължава и активната работа на екипът от парньори, който работи по превенция на изоставянето на ниво родилен дом.

ОЩЕ ДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ДМСГД – ШУМЕН ЩЕ БЪДАТ ПОВЕРЕНИ НА ГРИЖИТЕ НА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

През месец юли и началото на месец август приемни семейства започват процедури по опознаване и напасване с 10 деца от ДМСГД. Решението бе взето на работна среща междупартньорите, които работят за развитието на социалната услуга Приемна грижа в Област Шумен /ДСП / ОЗД, доставчиците на социални услуги, координатора на Проект „Семейство за всяко дете"/, ДМСГД, проведена на 08 юли, 2011 година.

На срещата бяха представени старта и целите на кампанията за набиране на приемни семейства за новородени бебета и малки деца „За бебетата и нуждата им да бъдат обичани"; актуалната ситуация по изпълнението на Проект „Семейство за всяко дете", както и изпълнението на взетите решения от срещата на партньорския екип, проведена на 05 май, 2011 година.

На срещата бяха представени профилите на деца от ДМСГД, които да бъдат поверени на грижите на ново утвърдени приемни семейства.

Нашите координати са:

ksu_sh@abv.bg / 054 850 777

ocpg_shumen@abv.bg / 054 800 430