Кампания по проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители”

 Кампания по проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители”

Приеми дете! 

Понякога родителите нямат възможност да отгледат децата си, защото са много бедни, нямат дом,

продължително време са боледували или са инвалиди, може семейството да се е разпаднало поради смърт на родител, развод или раздяла.

Досега децата на тези семейства бяха настанявани в домове за деца лишени от родителски грижи. Опитът ни, обаче и социалните проучвания показват, че това не е най-подходящата грижа, която тези деца могат да получат.

Ние вярваме, че всяко дете има право да отрасне в сигурна и безопасна семейна среда, каквато може да му даде и приемното семейство.

От 1 юли Институт по социални дейности и практики стартира проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители", финансиран от МТСП чрез Фонд „Социално подпомагане". Проектът се реализира в Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ „П. Р. Славейков". Целта е да се подобри качеството на живот на децата, настанени в институцията и деца в риск, които живеят на територията на гр. София чрез осигуряване на грижи в среда, близка до семейната. (Информация за проекта може да видите тук).

През месец юли екипът по проекта започна първия етап от кампанията за популяризиране на услугата „Приемна грижа". Ще бъдат проведени информационни срещи в общността в градовете Перник и Кюстендил. Успоредно с това стартира и обучение на кандидати за приемни родители в Центъра по проекта.