Кампания по Приемна грижа в Пазарджик и информация за група за взаимопомощ

Кампания по Приемна грижа в Пазарджик и информация за група за взаимопомощ

През м. юни приключи тримесечната кампания за набиране на приемни семейства. Резултатите отчетени след направения анализ сочат, че това е най-успешната кампания провеждана до момента от страна на КСУДС гр. Пазарджик.

Регистрирани са 10 запитвания за процедурата за кандидатстване и утвърждаване на приемни семейства. В рамките на Кампанията по приемна грижа „Подари ми щастливо детство" бяха проведени следните дейности:

· Информационни срещи в общността;

· Ден на отворените врати;

· Пресконференция;

· Мобилна социална работа;

· Медийна кампания за популяризиране на услугата.

Групата за взаимопомощ на осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора привлича все повече участници. В момента техния брой вече е 10 човека, които се събират ежемесечно