Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин

Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин

Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин

На 31.08.2011г. Мариела Савкова - Директор на КСУДС - Видин и Юлия Йотова, социален работник в КСУДС - Видин

проведоха информационна среща с институции и граждани на Белоградчик, по въпросите на услугата Приемна грижа.

Мариела Савкова и Юлия Йотова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител.

На срещата присъстваха представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Белоградчик, Преходно жилище и ДДЛРГ „Надежда", както и координатори към Български червен кръст – гр.Видин. Взеха участие и утвърдени приемни родители от гр. Белоградчик, които представиха своя опит в отглеждането на деца, настанени при тях.

Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г.

Предвидени са още две срещи, част от кампанията по приемна грижа, за градовете Кула и Брегово.