Кампания по ,,Приемна грижа" се проведе и в ромската общност в пазарджишкия квартал ,,Изток"

Кампания по ,,Приемна грижа

По случай кампанията по „Приемна грижа" на 06.07.2010г. се проведе мобилна социална работа  сред представители на ромската общност в пазарджишкия квартал „Изток" съвместно със социални работници от КСУДС и здравни медиатори

от община Пазарджик, сектор „Работа с малцинства и етнически групи". Целта на срещата беше да се информира ромската общност за това, какво е „Приемна грижа" и как може да се стане приемен родител. Беше договорена следваща среща, при която ще се продължи с информирането.