Кампания ,,Не на детския труд" - КСУДС гр. Пазарджик

Кампания ,,Не на детския труд

 През седмицата от 27.06 – 01.07.2011г. социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик раздадоха брошури за кампанията „Не на детския труд" в селата от Община Пазарджик Огняново, Черногорово, Драгор и Овчеполци.

 По този повод бяха информирани жителите за рисковете и последиците, до които може да доведе тежкия физически труд, полаган от деца.