Кампания на КСУДС Пазарджик - "Знанието е сила"

Кампания на КСУДС Пазарджик -

Съобщение до медиите

Екипът на КСУДС гр. Пазарджик стартира за втора поредна година кампания свързана с превенция на отпадане от училище под надслов „Знанието е сила".

Дейностите заложени в кампанията ще се реализират през втората половина на месец август и месец септември 2011 година, като вече реализирани са редица срещи между социални работници от КСУДС и Община Пазарджик – сектор „Образование", както и училищата в с. Черногорово и Огняново. Проведе се мобилна социална работа в с. Огняново и с. Черногорово, където социални работници обходиха адреси на деца, за които съществува риск да не започнат учебната година. Списъците, по които се организира тази дейност бяха предоставени от Директорите на училищата в с.Огняново и с. Черногорово. В процес на договаряне и партньорство с училищата са и други дейности, в които планираме да привлечем и родителите на учениците.

На 14.09.2011г. социални работници от Комплекса организираха и проведоха анонимна анкета на площад „Тортата" в гр. Пазарджик сред случайно минаващи ученици. Проведеното проучване беше във връзка с нагласите и очакванията на учениците относно първия учебен ден. Тази инициатива е част от кампанията и се проведе в рамките на три астрономически часа /от 10.00 до 13.00ч./. Попълнените анкети учениците пускаха в специална урна – „Веселата кутия". Като подарък всяко дете получи химикал, а за успешна и усмихната учебна година всеки ученик си изтегли от предварително изработените късметчета свързани с образованието.

След обработване на данните от анкетните карти /на брой 45 анкетни карти/ отчетохме, че най-хубавото време в училище според анкетираните е междучасието и ваканцията; през ваканцията училището е липсвало на учениците, защото не са се срещали с приятелите си; най-разнообразните отговори учениците дават на въпроса какво искат да имат в тяхното училище / мол, басейн, добри хора и учители, цветя, кино и т.н./. Повечето от анкетираните ученици ще се радват да започнат училище и да се срещнат с приятелите си.