Как да подобрим отношенията в училище? Няколко предложения на децата

Как да подобрим отношенията в училище? Няколко предложения на децата

        

През месец септември стартира изпълнението на проектите на децата от 17 СОУ “Дамян Груев” в София, 3 ОУ “Иван Батаклиев” в Пазарджик, “Сава Доброплодни” и “Панайот Волов” в Шумен, финансирани от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Биентретанс – мрежа на Резилианс”.

За всички детски проекти беше поставена една и съща основна цел, а именно подобряване на взаимоотношенията в училище чрез съвместното участие на деца, учители и родители. Темата за добрите отношения и доброто говорене беше актуална за всички участници, а търсенето на конкретни решения не винаги беше лесно. В проектите си децата изведоха като общи проблеми недостатъчното свободно време и пространство, в което да общуват по различен начин; липсата на време и пространство, в които да “разпускат напрежението” чрез спорт; липсата на време и пространство за споделяне на важни за тях проблеми с възрастните. Именно тези общи проблеми бяха припознати като причина за лошите отношения и проявата на агресия в училище, а тяхното разрешаване се превърна в конкретна цел на проектите.

Така се родиха идеите за създаване на:

  • Кът за игри на открито по проект “Моят малък оазис” на децата от 3 и 4 клас от 3 ОУ “Иван Батаклиев”, Пазарджик
  •  “Зона на здравето”, с фитнес уреди на открито, по проект “Мисия Добро отношение”, (група от 5 и 6 клас от същото училище)
  • Стая за рисуване, провеждане на ателиета, групова работа и игри по проект “Къща на доброто” (група от 3 и 4 клас от 17 СОУ “Дамян Груев, София) 
  • Училищен вестник и Детски съвет по проект “Да общуваме свободно в клуб Приятели на 17 СОУ “Дамян Груев” (група от 5 и 6 клас)
  • Стая с кътове за изобразително и приложни изкуства, библиотека, йога, игри, както и пространство за игри на двора по проект “Заедно можем повече” (група от 3 и 4 клас, СОУ “Панайот Волов”, Шумен)
  • Училищно радио по проект “Радио 6+” (група от 5 и 6 клас, СОУ “Панайот Волов”)
  • Беседка за провеждане на групови игри, тематични занимания, изложби и общуване между по-малките и по-големите по проект “Изграждане на беседка “Забаветка” в двора на СОУ “Сава Доброплодни” (група от 3 и 4 клас, СОУ “Сава Доброплодни”, Шумен)
  • Провеждане на скаутски лагери с деца, родители и учители, срещи-разговори, конкурси и празници по проект “Добрината и разбирателството ще ни променят” (група от 5 и 6 клас).

Като основен ресурс за изпълнението на проектите, децата разпознаха работата в екип, създаването на малки екипи с ясни задачи, както и включването на повече деца, от тези които първоначално участваха в обученията.  

През месец октомври в ОУ “Иван Батаклиев” бяха официално открити “Зона на здравето” и зоната за игри на открито в училищния двор. Деца, родители и учители работиха заедно за промяната на пространството на двора и се включиха както в озеленяването, така и с идеи и помощ в по-трудните дейности. По време на откриването се проведе спортно състезание и турнир по шах, а победителите бяха наградени. До края на учебната година предстои изпълнението на редица други дейности и инициативи, които ще съберат деца и възрастни в една по-различна обстановка и ще им помогнат да общуват по-добре.  

В столичното 17 СОУ “Къщата на доброто” е почти напълно оборудвана, а на екипите, работещи по училищния вестник, предстои издаване на първия брой. 

В СОУ “Панайот Волов” вече са сформирани екипите за работа, техническото оборудване е монтирано, а децата посетиха Радио Шумен, за да се запознаят с работата на радиото и с подготовката и излъчването на живо предаване. Предстои изграждането на радиостудио и интернет страница.

В СОУ “Сава Доброплодни” бяха проведени първите срещи, групови работи и интерактивни игри.

През следващите месеци ще можете да намерите актуална информация за реализирането на детските проекти на сайта на ИСДП.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на фондация ОАК

Тук може да изтеглите постера, който ИСДП представи на Годишната конференция на Eurochild в Милано през ноември 2013 г.