Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен

Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект

На 30 май, по повод предстоящия Международен ден на детето 1 юни, в Зала "Маестро Г. Атанасов" - Пазарджик, се състоя едно от големите събития

по Проект с № BG051PO001/07/4.2-01/578, към МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В комбинация с кулинарна изложба, арт изложба, мултимедийни презентации, концерт, изпъстрен от театрално, оперетно и танцово искуство, децата, участници в ателиетата по интереси в трите партньорски училища VII ОУ „Христо Ботев"- гр. Пазарджик, СОУ „Георги Брегов"- гр. Пазарджик, II ОУ „Стефан Захариев"- гр. Пазарджик сътвориха за всички присъстващи незабравим спектакъл. Децата представих своите постижения и умения, които са в резултат на тримесечна работа в двете ателиета "Театър"; ателиета „Компютърен спец" и „В чудния свят на компютрите"; ателие „Кулинарно вълшебство" и „Млад кулинар"; ателие "Приложно изкуство"; ателие "Сръчко"; ателие "Приятели на словото"; ателие "Моята музика" и ателие "Танци".

След финала на концерта, всички гости и деца успяха да се почерпят и опитат от експонатите на кулинарните майстори от ателиетат по готварство.