Измина една година от създаването на групата за взаимопомощ на осиновители, кандидат- осиновители и осиновени хора

Измина една година от създаването на групата за взаимопомощ на осиновители, кандидат- осиновители и осиновени хора

На 22. 06.07 г. се навършва една година от създаването на групата за взаимопомощ на осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора към КСУДС – Шумен, която бе създадена съвмество с българската Асоциация Осиновени Осиновители, чийто прдседател е Гергана Богданова.

 

Целта за изграждането на такава група бе създаването на общност от родители-осиновители и осиновени хора, които взаимно да се подкрепят и подпомагат, да споделят информация за добри практики на родители-осиновители, относно начините за разкриване на "тайната на осиновяване" пред осиновеното дете. По този начин се цели изграждане на безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на осиновените деца.

За тази една година, групата се увеличи с трима нови участника и в момвнта тя се състои от 9 души. През този период, една от участничките сподели „тайната на осиновяването" със своето дете, а едно от семействата, които бяха кандидат-осиновители, вече могат да се похвалят с нов член в своето семейство.

Групата за взаимопомощ е насочена изцяло към всички, които са свързани с осиновяването. Тя е отворена и се събира веднъж в месеца. Членове на групата могат да бъдат осиновители, кандидат-осиновители и осиновени. Това е от голямо предимство, защото по този начин се очертават проблемите и гледните точки и на трите страни.