Изготвяне на стратегия за работа с ромската общност в Пазарджик

 Изготвяне на стратегия за работа с ромската общност в Пазарджик

След поредица от работни срещи по проблемите на ромската общност между Община Пазарджик, КСУДС и РИОКОЗ се стигна до решение за изготвяне на стратегия за работа с тази общност, която да бъде представена за одобрение пред Общинския съвет.

Основната цел ще бъде подобряване качеството и повишаване на ефективността както на междуинституционалното сътрудничество, така и при работа с различни етнически общности.